Sky XX - Garden & Lounge

Sky XX - Garden & Lounge, 33 Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh