Sep15

QConcert - Samsung

Nhà hát Hòa Bình, 240-242 Đường Ba Tháng Hai, Phường12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh