Dec9

35 năm Clavinova - Yamaha

Vạn Hạnh Mall, Thành Phố Hồ Chí Minh