Trixie Lounge - Tìm Hành Tinh Khác

Phòng Trà Trixie, 165 Thái Hà, Hà Nội