NEW ARRIVALS

New Release

Christmas Night

Vu Cat Tuong

In cart Not available Out of stock

Hoạt động gây quỹ cho Mái Ấm Mai Tâm đã kết thúc vào 00:00 24/12/2018. Số tiền thu được từ việc bán bản download "Christmas Night" trên website là 60 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã chung tay đóng góp. Xem thêm chi tiết tại đây: https://vucattuongofficial.com/a-little-love-for-mai-tam-shelter. Từ 25/12/2018, "Christmas Night" trở lại mức giá download bình thường.

Read more… close
0:00 / ???
 1. 1
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:54

Digital Tracks

0:00 / ???
 1. 1
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:54
 2. 2
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:45
 3. 3
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:50
 4. 4
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 4:06
 5. 5
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:57
 6. 6
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 5:16
 7. 7
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:15
 8. 8
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 4:11
 9. 9
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 4:00
 10. 10
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 4:01
 11. 11
  4:22
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 4:22
 12. 12
  Tôi 3:12
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:12
 13. 13
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:34
 14. 14
  0:00 / 4:09
 15. 15
  In cart Not available Out of stock
  0:00 / 3:27

Physical Albums

Stardom: CD
 • Stardom: CD
In cart Not available Out of stock
$12.90

Stardom là album thứ 2 của VCT gồm 10 sáng tác mới, phản ánh những lát cắt khác nhau trong tính cách nghệ sĩ của VCT. Stardom is the second album of VCT including 10 new songs composed by herself. They reflect different angles in her personality.

Read more… close

Merch

Lifestyle