0:00/???
  1. Come Back Home
In cart Not available Out of stock

Lyrics

1. Không giờ sáng đi qua
Em đã ngủ chưa
Anh vẫn thức đêm nay
Nhìn lá cành đan tay.

Anh vẫn biết đôi khi
Anh chẳng nói được gì
Để giữ chân em ở lại
Những lúc trong anh cơn giận đang lớn.

[ĐK:]
Oh baby come back home
Tại chính anh chẳng hiểu được mình đã làm gì sai
Chẳng ngờ được mình đã nói gì tổn thương em.

Oh baby come back home
Cần một cái ôm giờ một mình nằm trên chiếc giường trống
Giờ một mình nhìn bốn bức tường không hơi ấm trong lòng.

2. Năm giờ sáng đi qua
Em đã dậy chưa
Đồng hồ reo
Anh bỗng giật mình
Và nhắn vài dòng tin.

Em yêu một sáng tốt lành
Anh đang nhớ em nhiều
Vẫn biết tin em đã đọc
Sao không cho anh đôi lời hồi âm.

Hôm nay anh đã biết mình sai
Làm em bước đi, nước mắt chia cho cả hai
Tìm kiếm nơi đâu một người
Tìm kiếm nơi đâu một người hiểu thấu anh.