0:00 / ???
  1. Phai
In cart Not available Out of stock

Lyrics

Đôi tay yếu mềm gầy thêm
Phía cuối con đường mờ cách xa
Có nhau ngày qua, bóng anh đã xa, tiếc chi tình ta
Kết thúc đã phai nhòa
Cứ khóc làm chi, khắc sâu làm chi, níu kéo làm chi
Vì một người ra đi đã dối gian cho đôi môi kia lặng im
Để tình mình tan thành khói
Để cho ngày nắng lên khi bên em không còn ai
Đêm về em một mình em
Và có bao nhiêu lần, chợt thấy anh quay về, trong cơn mơ em tìm kiếm
Chờ mong ngóng trông hoài, hình bóng đã phai mờ, một cuộc tình đã tàn úa