In cart Not available Out of stock

Lyrics

YOU ARE MINE
Composed and Performed by Vu Cat Tuong

Trưa nay em đi đâu với ai
Đừng quên nhắn một câu với anh
Nhiều người sẽ hỏi em sao anh quá khó khăn
Thì để anh trả lời thế giới rằng

You are mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Anh chỉ muốn em yêu có anh thôi mỗi anh thôi
She's mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Anh chỉ muốn đôi ta mãi chung đôi có nhau thôi

Anh đi làm xa không ở nhà
Em không được la cà quán xá
Chỉ đôi người bạn hàn thuyên rồi về nhà sớm nhá
Ai có hỏi em sao anh thật là
Trên đời người đâu mà khó quá
Thì cho anh trả lời thế giới rằng

You are mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Anh chỉ muốn em yêu có anh thôi mỗi anh thôi
She's mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Mine ah mine ah mine ah mine ah mine
Anh chỉ muốn đôi ta mãi chung đôi có nhau thôi

Chỉ cần hai giây để nói yêu
Nhưng cần cả đời chứng minh
Anh và em mình chẳng ngại đường xa

Chỉ cần đôi lời hứa thôi
Nhưng cần cả đời chứng minh
Đôi mình sinh ra là để dành cho nhau