QUYỀN LỢI CÁC HẠNG VÉ

QUYỀN LỢI HẠNG VÉ INNER ME

1. Suất tham dự Meet & Greet.

2. Album Inner Me 2019

3. Wristband Inner Me 2019

QUYỀN LỢI HẠNG VÉ FOREVER MINE

1. Album Inner Me 2019.

2. Wristband Inner Me 2019.

CÁC HẠNG VÉ CÒN LẠI

Wristband Inner Me 2019